Stolný tenis sa hrá v obci od roku 1962. Klub pod názvom Družstevník vznikol vďaka nadšencom ako boli učitelia Anton Maršálek, František Sedlák a z našich občanov to boli Ján Sopko, Jozef Kukura (Pazderiny), Jozef Toporcer a Štefan Toporcer. Tréningy a zápasy sa hrávali na chodbe základnej školy až do vybudovania telocvične.
Klub stolného tenisu prešiel od svojho založenia rôznymi zmenami. V roku 2002 sa stal súčasťou Obecného športového klubu, ktorý zastrešuje futbalový klub a stolnotenisový klub. Prvým vedúcim klubu bol Štefan Toporcer a to od jeho založenia až do roku 1982, vystriedal ho Stanislav Petrovič a od roku 2011 do súčasnosti je vedúcim klubu Anton Bajtoš.
V priebehu rokov sa v klube vystriedalo niekoľko generácií hráčov nielen zo Spišského Štvrtka, ale aj okolia. Mená ako Martin Šoltis, Peter Hnatkovič, Štefan Bajtoš, Štefan Oravec (od Gregorky), Ján Bajtoš, Anton Petrovič, Michal Zvalený, Ľubomír Bajtoš patria neodmysliteľne k histórii štvrtockého stolného tenisu.
Klub do roku 1995 hral okresnú súťaž, od roku 1995 hral 5. Podtatranskú ligu. V súčasnosti majú muži zastúpenie v krajskej východoslovenskej 3. lige a 5. lige, 6. lige, ktorá sa hraje v rámci Podtatranského zväzu. Aktívnymi hráčmi sú: Miroslav Nováček, Peter Toporcer, Ľubomír Kapinus, František Bohunčák,, Vladimír Dunčko, Ján Caltík, Ladislav Toporcer, Ladislav Javorský, Róbert Javorský, Eugen Gootš, Peter Hozza, Štefan Toporcer, Anton Bajtoš, Stanislav Petrovič.
Najväčším individuálnym úspechom stolných tenistov je víťazstvo Petra Toporcera v Pohári jednotlivcov Podtatranského stolnotenisového zväzu a oblastného stolnotenisového zväzu Spiš v sezóne 2015/2016.
Stolnotenisový klub organizuje turnaj, ktorý je súčasťou Pohára jednotlivcov Podtatranského stolnotenisového zväzu  pod názvom TEXNET CUP.
Štvrtocký stolnotenisový klub organizuje tiež každoročne turnaj s medzinárodnou účasťou v rámci  Východoslovenského veterán tour.
O budúcnosť stolného tenisu v obci sa nemusíme obávať, pretože k činnosti klubu patrí aj výchova detí a mládeže v žiackom a dorasteneckom družstve.

 1,712 pozretí